Či už pri výstavbe nového rodinného domu, alebo napríklad pri rekonštrukcii bytu alebo domu je potrebné zvážiť dodávateľov stavby. Toto platí pre všetky podstatné profesie. Jednou z prvých odborných činností ktoré sú potrebné pri výstavbe nového domu sú služby geodeta.

Pred samotnou výstavbou je potrebné vedieť také praktické veci ako sú napríklad hranice pozemku. Určite nechcete stavať na susedovej parcele a rovnako tak nechcete aby sused staval na Vašom pozemku. V praxi sa tiež často geodeti stretávajú s požiadavkou osadenie budovy na pozemku. Toto pomáha aj architektovi alebo projektantovi lepšie pracovať s danou parcelou. Najviac vyžadovanou službou je vypracovanie geometrického plánu. Pred kolaudačným konaním je zase potrebné zamerať adresný bod. Toto vyžaduje aktuálna legislatíva. Všetky zmeny sú potom evidované na katastri. Služby katastra sú dnes z veľkej miery možné objednať aj online.

Na webe kataster.sk sa nachádza veľké množstvo potrebných informácií. Je tu tiež možné jednotlivé služby si priamo objednať. Venovať sa Vám už budú profesionáli z danej oblasti. Pokrytie je celoslovenské, a preto sa nemusíte obávať že vo Vašom regióne by neexistovalo zastúpenie.

Text a foto: PR