Podnikanie nie je len o dobrom nápade a reklame. Ani financie nie sú všetko. Nesmierne dôležitá je aj spokojnosť zákazníkov, o ktorú sa postará bezproblémový a rýchly predaj.

Vždy to ale až tak jednoduché nie je, a preto máme pre vás dobré pokladničné riešenie, ktorého výhody môžete využiť v prospech celého vášho podniku.

Čo je to online kasa?

Nielen z dôvodu súčasnej nelichotivej situácie, ale aj pre jednoduchšie riadenie spoločnosti sa internet ukazuje ako jedna z tých najlepších vecí, ktorá nám mnohé situácie uľahčuje. A platí to aj pri predaji pomocou modernej online kasy.

Ide o zariadenie, klasickú pokladňu s množstvom funkcií a výhod. Tou prvou je, že je napojená na centrálny register a daňový úrad, vďaka čomu je jednoduchšia nielen kontrola, ale aj správa prijatej tržby.

Pripojenie kasy na internet tiež znamená, že ju môžete využívať takmer všade, kde je dostupnosť tohto zdroja bezproblémová. V mnohých prípadoch sa dá kasa riadiť aj z tabletu alebo mobilu. Prehľadný systém špeciálnych pokladničných riešení podnikateľom tiež vyhovuje pre ich jednoduchosť a pohodlnú obsluhu.

Zoznámte sa s jej výhodami

Nový typ registračnej pokladnice je prístroj, ktorý sa líši od predchádzajúcej, takpovediac klasickej registračnej pokladnice tým, že má dodatočnú funkciu prenosu údajov o prijatých platbách v hotovosti daňovému úradu. Týmto sa odstraňuje vaša povinnosť každý večer robiť uzávierku a všetko neustále kontrolovať.

Zavedenie online registračných pokladníc z pohľadu zákona má tiež vyriešiť jeden globálny problém vytvorenia moderného automatizovaného systému na úplné zaúčtovanie výnosov a kontrolu nad používaním registračných pokladníc. To znamená, že výpočty sa stanú transparentnejšie, objem tieňového hotovostného obratu sa zníži, čo v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu daňových príjmov do rozpočtu.

Pokiaľ je pre vás ale prvoradý jednoduchší, rýchlejší a pohodlnejší predaj spokojným zákazníkom, mali by ste si tento systém do predajne zaviesť a vzájomná spokojnosť bude na mieste.

Text:PR