Celosvetovo pochádza iba cca 10% spotrebovanej energie z moderných obnoviteľných zdrojov. V prípade elektrickej energie robí tento podiel cca 26%, politici tak stoja pred výzvou, ako znížiť ekologickú záťaž výroby energií pre dopravu a budovy. Oba tieto úlohy už majú delimitovaná riešenie. U automobilov je ním pohon na elektrinu či vodík, pri budovách sa jedná o kombináciu podpory „lokálnych“ obnoviteľných zdrojov energie a zníženie energetickej náročnosti ako takej.

Západná Európa má jasno

A zatiaľ čo pri výrobe elektriny hrajú hlavnú rolu solárne elektrárne, ktoré s odstupom nasledujú veterné elektrárne, u „lokálnych“ zdrojov tepla vedú tepelné čerpadlá. Napríklad v západných spolkových krajinách Nemecka dnes nájdete tepelné čerpadlo u cca 40% novostavieb, nárast dopytu po tomto zdroji tepla potom registrujú všetky členské štáty EÚ a podľa odhadov z začiatku roka 2019, tento rok by v Európskej únii malo byť nainštalovaných cca 2 000 000 tepelných čerpadiel , čím by sa celkový počet do prevádzky uvedených jednotiek prehupol cez hranicu 13 000 000!

Solárne a veterné elektrárne majú svoje výhody, ale …

Pýtate sa, prečo práve tepelné čerpadlá? Nebolo by jednoduchšie využiť doterajšie skúsenosti so solárnymi či veternými elektrárňami? Presne to sa ale deje! Práve skúsenosti so solárnymi a veternými elektrárňami dali vzniknúť druhej renesanciu tepelných čerpadiel, v prospech čerpadiel totiž hovorí:

  • Schopnosť stabilných dodávok bez ohľadu na aktuálnu poveternostné podmienky. Hlavne v zime sa asi nikto nechce dostať do situácie, keď nemá dostatok energií z dôvodu bezvetrí či krátkej doby slnečného svitu. Svoje o tom vie aj Švajčiarsko, ktoré sa v zime dostáva do situácií, kedy miestne vodné elektrárne nie sú schopné vyrobiť požadovaný objem energie a zároveň, počas zimy sú obmedzené možnosti dodávok z Nemecka, ktoré sa samo stýka s nižším výkonom svojich solárnych a veterných elektrární.
  • Nenáročnosť na umiestnenie. Tepelné čerpadlo schopné plne pokryť spotrebu energií domácnosti možno inštalovať aj na malom dvore.
  • Nízke náklady na prevádzku. Tepelné čerpadlá sú schopné fungovať aj bez masívnej podpory z verejných rozpočtov. Aj preto tepelné čerpadlá postupne narúšajú dominanciu solárnych a veterných elektrární, ktorých výrobné náklady sú výrazne vyššie. Projekty na vybudovanie geotermálnych elektrární dnes nájdeme v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, Dánsku, Veľkej Británii i krajinách Škandinávie. Konkrétne Rakúsko má ambiciózny cieľ zvýšiť podiel energie z tepelných čerpadiel dodávanej diaľkovo do domácností vo Viedni a okolí na 10% celkovej spotreby.

Možnosť využitia geotermálnej energie existuje aj v Českej republike, nie je načo čakať

Projekt geotermálnej elektrárne je na papieri dokonca aj v Českej republike, uvedenie tohto plánu však bolo zatiaľ odložené. Vy ale čakať nemusíte! Ak chcete využiť geotermálnu energiu pre svoj prospech, tj. znížiť náklady na teplo a teplú vodu, závislosť na dodávkach fosílnych palív, zabezpečiť si stabilné dodávky tepla bez nutnosti prikladania, skladovanie zásob a pod., Môžete využiť ponuku geotermálnych tepelných čerpadiel pre domácnosti. A vedzte, že je z čoho vyberať! Pomyselným šampiónom medzi geotermálnymi tepelnými čerpadlami je IVT GEO 312C s vykurovacím faktorom COP 5,6, schopnosťou ohriať až 280 litrov vody denne a ďalšími výhodami, pozri prezentácie nižšie.

Prezentácia IVT GEO 312C

Už za budúcu vykurovaciu sezónu môže byť faktúra výrazne nižšia, ak využijete výhod geotermálnych tepelných čerpadiel! Na Vašom pozemku sa nachádza doslova poklad nevyčísliteľnej hodnoty, je ním uložená slnečná energia, ktorú budete môcť opakovane využívať pre vykurovanie svojej nehnuteľnosti.

Text:PR