Váhy sú nevyhnutné pre sledovanie hmotnosti dnes už akýchkoľvek vecí. Osobné váhy sledujú to, koľko ste na vašej hmotnosti nabrali a obchodné váhy sú užitočné pre podnikateľské prostredie, kde sa pracuje s tovarom. Ak chcete mať jasnú predstavu o tom, ako ste na tom s váhou a či je konkrétna hmotnosť zodpovedajúca tej na obale, je potrebné sa spoľahnúť na presnosť týchto meradiel.

Mechanické nastavenie
Žiadny stroj nie je dokonalý a občas sa vyskytne drobná chybička, ktorá sa dá ale veľmi jednoducho opraviť. V prípade váh to môžeme vykonať dvoma spôsobmi. Ak máte stupnicu analógového charakteru a neukazuje vám správne hodnoty jednoducho to zmeníte manuálnym nastavením. Každá váha pred tým než sa na ňu postavíte ukazuje nulové hodnoty, v prípade, že tomu tak nie je, otočným kolieskom to zmeníte. V podstate to bude rovnako fungovať aj s digitálnou váhou, ktorá by mala mať tiež tlačítko na kalibráciu, len displej bude digitálny.

Porovnávanie hmotností
V niektorých prípadoch si svoju váhu jednoducho preveríte aj viacnásobným prevážením už známej hmotnosti tovaru, ktorý ste si kúpili. Samozrejme, že sa nemôžete spoliehať na takú presnosť, ktorú dosahujú laboratórne váhy, ale orientačné hodnoty by mali byť zachované. Položte na váhu práve zakúpenú, neotvorenú múku a sledujte, či sa zhoduje hmotnosť na váhe s tou, ktorá je uvedená na obale. V krajnom prípade je to niekedy aj kontrola obchodných domov a výrobcov, ktorý ponúkajú na trh svoje výrobky, ale nie vždy v požadovanej kvalite a kvantite.

Ak vás neuistil ani tento krok, zbehnite k najbližšej susedke a overte si to u nej. Buď je to vo vašej váhe, alebo v nesprávnom množstve. Okrem toho musíte dbať pri vážení aj na plochu, kde je položená vaša váha. Výhodu majú v tomto smere rozličné plošinové váhy, ktoré svojim rozmerom jednoducho musia zapadnúť na určitý povrch, a nepredpokladá sa výrazná odchýlka v meraní.

Text a foto: PR