V rámci pilotných projektov budú v západnej Európe vznikať tzv. Farmy tepelných čerpadiel, ktoré majú ambíciu zásobovať teplom stovky domácností vo svojom okolí. V prípade úspechu týchto projektov, ktoré už v tomto roku uzrú svetlo sveta vo Veľkej Británii a Dánsku, možno očakávať masívne rozšírenie tejto myšlienky aj do ďalších krajín EÚ. Tepelné čerpadlá by sme tak už nemuseli vídať hlavne pri jednotlivých rezidenčných nehnuteľnostiach, al aj v podobe veľkých “fariem”.

Vo Veľkej Británii a Dánsku vznikajú projekty tzv. centralizovaných fariem tepelných čerpadiel, ktoré majú ambíciu urýchliť prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie na rezidenčnom trhu. V rámci týchto fariem získavajú desiatky tepelných čerpadiel energiu z geotermálneho tepla, sú napojené na teplárenskú sieť a dodávajú teplo pre stovky domácností – zatiaľ teda iba na papieri.

Avšak, plánovaná doba ukončenia výstavby týchto projektov je datovaná na posledný štvrťrok tohto roka, tj. projekt centralizovaných fariem tepelných čerpadiel rozhodne nie je pohľadom do vzdialenej budúcnosti. V Dánsku, ktoré je v tomto smere ďalej a má ambicióznejšie plány ako Veľká Británia, sa tieto projekty navyše môžu tešiť podpore politikov – vláda tu ponúkla pokrytie 15% rozpočtovaných nákladov na výstavbu týchto fariem.

Podobné projekty by mohli uzrieť svetlo sveta aj v Nemecku, ktoré už má dobrú skúsenosť so získavaním odpadového tepla z priemyslu a jeho následným využitím pre vykurovanie rezidenčných budov. V Nemecku navyše vznikajú ambiciózne plány na podporu rozšírenia tepelných čerpadiel. Ráta sa so šesťnásobným navýšením počtu inštalácií nových jednotiek ročne (v tejto chvíli je v Nemecku inštalovaných cca 70 000 jednotiek ročne).

Zdá sa, že zdroje tepla pre domácnosti sa budú môcť tešiť zvýšenému (žiadanému) záujmu politikov, pravdepodobne na úkor výstavby veľkých elektrární, ktorých podpora zaťažuje rozpočty týchto štátov čoraz vyššími sumami. Domácnosti v západnej Európe sa budú môcť tešiť nielen z nižších nákladov na teplo (v prípade plánovanej farmy na severe Londýna sa počíta so znížením nákladov domácností na teplo o 30% – 50%), ale aj z lepšieho stavu životného prostredia vo svojom okolí tak, ako tepelné čerpadlá budú postupne nahrádzať fosílne zdroje tepla.

Podobné projekty by mali ešte viac podporiť už tak obrovský záujem o tepelné čerpadlá. Domácnosti môžu ťažiť buď z priamej podpory na kúpu tepelných čerpadiel, ktoré majú na Západe najčastejšie podobu dotácie na kúpu alebo možnosť daňových odpočtov či nižších nákladov na teplo dodávané práve “farmami” tepelných čerpadiel.

Text: PR