Majitelia automobilov s dieselovým pohonom vedia, že starostlivosť o auto je v mnohých smeroch náročnejšia, o to viac, ak sa snažíte dodržiavať normy a nariadenia. V prípade prevádzky automobilu na krátke vzdialenosti dochádza k upchávaniu filtra tuhých častíc dieselových motorov.

Filter pri nízkej rýchlosti nemá čas na zahriatie na normálnu pracovnú teplotu, aby úplne odstránil nahromadené sadze. To však neznamená, že je auto odpísané. Ak sa vyskytne problém, vyčistite alebo vyberte filter pevných častíc. Cena čistenia filtra pevných častíc nepredstavuje žiadnu závratnú sumu a ide o jedno z najlepších riešení.

Spustite regeneráciu DPF

Majitelia dieselových automobilov asi veľmi dobre vedia, že ak je filter zanesený, vozidlo automaticky zapne funkciu regenerácie. To znamená, že na dosiahnutie vysokej teploty výfukových plynov sa do motora vozidla vstrekuje viac paliva. Ak sa proces regenerácie z akéhokoľvek dôvodu nevykonáva, DPF sa pri každej jazde upchá, výsledkom čoho je vyššie zaťaženie práce motora.

Odpoveďou na otázku, ako spustiť regeneráciu DPF filtra, je aspoň štvrť hodinka plynulej jazdy autom pri otáčkach motora (od 2000 do 3000) s vyšším prevodovým stupňom. Tento spôsob jazdy je v podstate dobrou prevenciou v tom, ako zachovať filter dlhodobo čistý, v čo najlepšom stave.

Zvážte vyčistenie

Ani to ale nie je až tak celkom dobré riešenie, pretože pri takýchto rýchlostiach a zaťažení motora dochádza pri spaľovaní sadzí k zvýšeniu škodlivých emisií do ovzdušia a samozrejme aj opotrebovaniu vozidla.

Najlepšie je v priebehu času filter nechať úplne vyčistiť. Repasovaný filter dosahuje hodnoty toho nového a za relatívne nízku cenu čistenia je vaše auto opäť schopné bezproblémovej jazdy bez vedľajších následkov. Platí to ale iba vtedy, ak sa obrátite na spoločnosť DPF PRO.

Text:PR